Winkelmandje van Heren.fashion
Uw winkelmandje
Leeg

Help topics

Kies uit onderstaande help topics jouw gewenste onderwerp, kom je er toch even niet aan uit? Neem dan snel contact met ons op, wij helpen je graag verder!
Afbeelding webshop algemene informatie

Copyright en website informatie

Alle informatie m.b.t. cookies en copyright van de webshop.
1. Certificaat & Keurmerk
Ook onze website: heren.Fashion voldoet aan het keurmerk van Transparant Webdesign. Daarnaast maakt de website gebruik van een SSL verbinding zodat uw informatie versleuteld naar onze servers wordt verstuurd en teruggezonden.
2. Privacy verklaring
Heren.Fashion acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van groot belang. Heren.Fashion verwerkt informatie en gegevens over de klant zorgvuldig en houdt zich hierbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan de betreffende website. De informatie die met behulp van de cookies is verzameld, kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om bijvoorbeeld uw inloggegevens te onthouden. Anderzijds gebruikt deze informatie om het gedrag van de bezoekers te analyseren en zo de samenstelling van de website aan te passen op het gedrag van de bezoekers.
3. Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de volgende website: www.heren.fashion Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
3.1 Gebruik van de website van Heren.Fashion

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend. Hoewel wij deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Heren.Fashion gegarandeerd evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

3.2 Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Heren.Fashion deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Heren.Fashion aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Heren.Fashion niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op heren.fashion worden getoetst aan een aantal criteria.

3.3 Informatie gebruiken

De Heren.Fashion behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Heren.Fashion. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

4. Wijzigingen

Heren.Fashion behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Hulp nodig?

Kun je niet vinden wat je zoekt? Geen probleem wij helpen je verder!

Contact support